Fem anledningar att köpa hård SUP

2 januari, 2020Design

Fem anledningar att köpa hård SUP

  Jämfört med en uppblåsbar SUP-bräda är en hård SUP i allmänhet dyrare, tar mer plats, är jobbigare att transportera och känsligare mot slag och stötar. Vad finns det då för anledningar att köpa hård SUP?

Nedan ska vi reda ut vad fördelarna är med en hård SUP jämfört med en uppblåsbar SUP mer i detalj, men låt oss gå rakt på sak och konstatera att en hård SUP i allmänhet är:

  • Snabbare
  • Stabilare
  • Styvare
  • Har längre livslängd
  • Snyggare

Snabbare

Hårda SUP-brädor kan tillverkas på flera olika sätt, men oavsett tillverkningsmetod har formgivaren nästan fria händer att utforma brädorna nästan hur som helst. Det innebär att formgivaren, som vanligtvis designar i 3D CAD (computer aided design), kan utforma t.ex. nos- och avslut, bottenprofil och ståyta helt fritt.

3D modell av en Yster SUP prototyp.

I fallet med uppblåsbara SUP-brädor, begränsas utformningen av det material som de tillverkas i. Därför är uppblåsbara SUP-brädor nästa alltid plana både på ovan- och undersida. För att en plan skrovform ska komma till sin rätt behöver man antingen surfa på vågor eller paddla en bra bit över 10 km/h så att brädan kommer upp i planing. I annat fall vill brädan bara plöja sig fram genom vattnet, vilket inte är särskilt effektivt hydrodynamiskt sett. Man vill ju ha glid i brädan.

Så, tack vare att man kan utforma en hård SUP-bräda till att skära genom vattnet istället för att plöja igenom det, minskar vattenmotståndet och därmed ökar hastigheten.

I och med utformningsmöjligheterna med hårda SUP-brädor har man också möjlighet att utforma en botten- och kantprofil som gör att brädan går rakt i vattnet. Fördelen med en bräda som går rakt är att man inte behöver byta paddlingssida lika ofta, vilket också bidrar till att brädan går snabbare. Vissa uppblåsbara SUP-brädor har nosfena och V-formad bottenprofil och försöker då efterlikna de hårda SUP-brädornas egenskaper.

Här kan det vara på plats att nämna hårda allround SUP-brädor. Även om dessa per definition är hårda SUP-brädor, är de utformade med planande skrov vilket gör att de fungerar bäst i surf. I plattvatten eller typiska nordliga vatten med vind och vågor presterar de inte optimalt varken vad gäller hastighet eller riktningsstabilitet.

Stabilare

Vi har redan varit inne på att skrovformen har stor betydelse för prestandan. Dessutom kan en hård SUP utformas med nedsänkt ståyta som gör att paddlarens tyngdpunkt kommer lägre ner närmare vattenytan, vilket gör att brädan blir mer stabil. Med en uppblåsbar SUP-bräda har formgivaren inte samma möjligheter att utforma ståytan, vilket gör att man står ovanpå en uppblåsbar SUP. Formgivaren kan inte heller jobba med railen (kanterna) för att öka stabiliteten på en uppblåsbar SUP, vilket man kan med en hård SUP.

När ståytan är nedsänkt kommer paddlarens tyngdpunkt närmare vattenytan, vilket gör brädan stabilare.

Styvare

En hård bräda är alltid ”uppblåst”. Har du bara plats och kan transportera en hård SUP på biltaket är den redo att gå på vattnet direkt utan ett obligatoriskt pumpuppvärmningspass som är fallet med en uppblåsbar SUP. Det finns emellertid elektiska pumpar om man vill spara på krafterna till själva paddlingen.

En annan aspekt av stabiliteten är hur mycket en uppblåsbar SUP bräda flexar, dvs. hur mycket den böjer sig när man står på den eller hur den rör sig i sjö. Om man ska hålla sig i plattvatten brukar det räcka med en bräda som man kan pumpa till 15 psi. Om man däremot tar ut en 15-psi bräda i vågor, kommer man känna att den korvar sig med vågorna till skillnad från en hård SUP som inte ger inte vika för några som helst vågor. För att minska att en uppblåsbar SUP flexar i vågorna ska man välja en SUP-bräda som kan pumpas till högt tryck – gärna till 25-30 psi. Funderar man på att köpa en lång 14-fots uppblåsbar SUP bräda ska man inte nöja sig med mindre än 25 psi tryck eftersom ”korvningseffekten” är mer påtaglig på en lång bräda än på en kort.

Längre livslängd

Både hårda- och uppblåsbara SUP-brädor kan lagas om olyckan skulle vara framme. De uppblåsbara lagas med reparationslappar som limmas över den skadade ytan. Men, förr eller senare kommer limmet i sömmarna på en uppblåsbar bräda att ge vika för tidens tand. Då kan det vara svårt att få den tät igen.

Hårda SUP-brädor förekommer i härdplaster och i termoplaster. Hårda SUP-brädor gjorda i härdplast åldras inte. Om de skulle få en skada går de alltid att laga även om det kanske blir ett litet ärr efteråt. Det gör att de har en mycket lång livslängd och därmed också ett högre värde på andrahandsmarknaden. Om man är osäker hur man ska reparera på egen hand kan man alltid vända sig till en marina som gör plastreparationer av småbåtar. Hårda SUP-brädor tillverkade i termoplast är vanligtvis robusta men kan vara knepigare att laga. Fråga din återförsäljare om du är osäker vilken typ av plast det är i brädan du tänker köpa.

Man ska alltid tänka på hur man förvarar sin SUP-bräda när man inte använder den. Under Vanliga frågor kan du läsa mer om förvaring.

Snyggare

Hårda brädor går att tillverka i flera skikt av olika material till skillnad från uppblåsbara SUP-brädor som bara kan tillverkas i PVC. Genuina material bidrar till att skapa en härlig paddlingsupplevelse.

Ibland sägs Yster SUP 12’6x 29″ All Wood vara världens vackraste SUP.

Visst är det trevligare att paddla på en SUP-bräda som inte bara går bra i vattnet utan också är snygg att se på?