SUP test: Så lika men ändå så olika

14 maj, 2021Design, SUP

SUP test: Så lika men ändå så olika

I vårt SUP test gav vi oss ut för att testa om det egentligen är någon skillnad mellan SUP-brädor med exakt samma dimensioner. Är det bara bredden som påverkar stabiliteten och är det egentligen någon skillnad i prestanda på en uppblåsbar SUP och en hård SUP?

I testet ville vi pröva brädornas stabilitet, kursstabilitet, dvs hur rakt brädorna går och deras snabbhet. Dessutom vill vi testa om volymen i brädorna gjorde någon skillnad på något sätt.

Så gjorde vi vårt SUP test

I vårt SUP test ställde vi en hård Yster SUP 12’6x 30″ Wood Front och en uppblåsbar Yster ISUP 12’6x 30″ Linear mot varandra. Vi paddlade en sträcka på drygt 9 km i under samma väderförhållanden. Vindriktningen växlande från snett framifrån till snett bakifrån i ganska stabil 5-7 m/s. Vågorna var ganska typiska för våra vatten, dvs, allt från plattvatten med krusningar, knähöga vågor blandat med lite dyning.

För att ge samma förutsättningar i vårt SUP test monterade vi en Yster SUP 10″ Straight-line Tracking Flat Water Fena på båda brädorna.

Stabilitet

Redan i början märktes att den hårda Yster SUP 12’6x 30” Wood Front är en mycket stabil SUP bräda. Det är flera faktorer som påverkar stabiliteten: Dels är ståytan nedsänkt vilket göra paddlarens tyngdpunkt kommer närmare vattenytan. Det innebär att man står i linje med vattenytan och då blir brädan mindre tippig. Dels påverkar bottenprofilen stabiliteten i hög grad. Tack vare att brädan har dubbelkonkav botten – nästan som en liten köl – blir den väldigt stabil.

Även den uppblåsbara Yster ISUP 12’6x 30” Linear kändes stabil. På uppblåsbara brädor står man en bit ovanför vattenytan. Detta fick Yster ISUP 12’6x 30” Linear att kännas något mer tippig än sitt hårda syskon i de vågiga förhållanden som vi testade SUP brädorna i.

Eftersom vattentemperaturen var 4 C märktes att den uppblåsbara kyldes ner efter ett tag utan att för den skull kännas svampig. För att ge brädans styvhet rättvisa skulle den nog pumpats något hårdare. I vårt test nöjde vi oss med att pumpa den till 19 psi även om den kan pumpas till 30 psi.

Kursstabilitet

Den dubbelkonkava bottenprofilen gör Yster SUP 12’6x 30” Wood Front oerhört riktningsstabil. Detta märktes tydligt i vårt SUP test. Även när vågorna pressade på snett bakifrån kändes brädan väldigt stabil samtidigt som den höll kursen.

Uppblåsbara SUP brädor och hårda allround brädor brukar vara avsevärt sämre på att hålla rak kurs eftersom de inte får ”bett” i vattnet med sina platta bottenprofiler. I testet kom nosfenan på Yster ISUP 12’6x 30” Linear verkligen till sin rätt: När vågorna kommer in snett bakifrån är tendensen att vågorna vill rikta upp brädan för att fånga vågen. Detta kan ju i sig vara trevligt om man får surf feeling, men om man vill hålla kursen kan det vara krävande att räta upp brädan mellan vågorna. Men tack vare att nosfenan dippar ner i vågdalen styrs brädan effektivt upp så att den håller riktningen. Faktum är att riktningsstabiliteten hos Linear-brädan påminner mycket om Wood Frontens tack vare nosfenan.

Snabbhet

Den uppblåsbara väger bara 10,6 kg mot den hårdas 12,6 kg. Mest märktes faktiskt viktskillnaden på land även om den uppblåsbara var lite mer sprittig i vattnet både vad gäller acceleration och vindkänslighet. Wood Fronten kändes aningen tyngre att få upp i fart, men samtidigt bättre driv när väl farten var uppe. Wood Fronten hade också bättre glid tack vare sin skrovform.

I vårt SUP test landade medelhastigheten på 7,1 km/h för Yster ISUP 12’6x 30” Linear och något långsammare för Yster SUP 12’6x 30” Wood Front, 6,7 km/h, som förvisso fick kämpa i lite tuffare vindförhållanden. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det inte skiljer nämnvärt mellan brädornas prestanda.

Volym

Även om de yttre dimensionerna är samma, skiljer det ganska mycket i volym mellan de två brädorna i vårt SUP test. Den uppblåsbara har en högre bärighet med sina 320 liter jämfört med den hårda på 254 liter. I SUP testet visade sig detta på två sätt: Som vi var inne på tidigare, gör nedsänkningen av ståytan på den hårda Yster SUP 12’6x 30” Wood Front att stabiliteten ökar samtidigt som nedsänkningen stjäl volym från brädan. Den extra volymen i den uppblåsbara Yster ISUP 12’6x 30” Linear gör att brädan inte sköljs över lika lätt när vågorna kommer framifrån. Den högre bärigheten kommer också tyngre paddlare till gagn.

Så vilka slutsatser kan vi dra efter vårt SUP test?

SUP-brädorna har precis samma bredd så borde inte stabiliteten var den samma? I vårt SUP test kan vi konstatera att bredden inte är något facit för hur stabil en bräda är, utan att skrovutformningen också påverkar stabiliteten. I testkategorin Stabilitet utser vi därför den hårda Yster SUP 12’6x 30” Wood Front som vinnare.

Vad gäller kursstabilitet kan vi konstatera att nosfenan på den uppblåsbara brädan i hög grad ”efterapar” nosdesignen på den hårda brädan, vilket ger en fenomenal riktningsstabilitet. Det är dock svårt för den uppblåsbara brädan att matcha Wood Frontens skrovform och den kursstabilitet som ”kölen” ger. Även i denna kategori vill vi utnämna Yster SUP 12’6x 30” Wood Front som vinnare.

I kategorin Snabbhet blir det oavgjort. Det som hårda brädan förlorar i vikt, vinner den på vattenströmningsegenskaperna samtidigt som den uppblåsbara är lättare men inte rör sig lika effektivt i vattnet.

I vårt SUP test kan vi konstatera att den hårda Yster SUP 12’6x 30” Wood Front har bättre egenskaper tack vare sin skrovutformning, men att den uppblåsbara Yster ISUP 12’6x 30” Linear erbjuder en riktningsstabilitet som är något helt annat än vad man normalt upplever på uppblåsbara brädor.

Det kan ju vara andra faktorer som är viktiga eller kanske rent av avgörande när man ska välja en SUP. Om du är osäker på hur du ska tänka när du ska köpa SUP rekommenderar vi vårt inlägg Fyra frågor du bör ställa dig innan du ska köpa SUP.

Yster ISUP 12’6″x 30″ Linear

Yster ISUP 12’6″x 30” Linear är en mångsidig uppblåsbar SUP som passar perfekt till träning, långfärd, yoga och fiske. Dessutom är fördäcket anpassat så att både fyrfota och tvåbenta passagerare kan följa med.

Yster SUP 12’6″x 30″ Wood Front

Yster SUP 12’6”x 30″ Wood Front är en stabil havs-SUP board perfekt för paddling i sjöar och skärgårdar.